Logo

Akcionarsko Društvo

Aerodromi
CRNE GORE

Dobro Došli

 

 

PRIJAVA NA LET
Možete se prijaviti na let na jednom od osam šaltera za registraciju putnika, sa oznakom Vaše avio kompanije i odgovarajućeg broja leta. Molimo Vas da uz avio kartu priložite i važeća putna dokumenta koji zadovoljavaju vizne režime aerodroma zemalja u  tranzitu, kao i aerodroma odredišta. Djeca koja putuju uz pratnju jednog roditelja moraju imati i ovjerenu saglasnost drugog roditelja kako bi mogla biti primljena na let.

VRIJEME OTVARANJA ŠALTERA
- 120 minuta od planiranog vremena polaska leta.

VRIJEME ZATVARANJA ŠALTERA
- 30 minuta prije planiranog vremena polaska leta.

Vrijeme zatvaranja šaltera može biti i restriktivnije u zavisnosti od avio kompanije, klase, prebukiranosti sjedišta na letu itd.
Molimo putnike da po pozivu prodju pasošku kontrolu i budu na vrijeme spremni za ukrcavanje na odgovarajućem izlazu. Vrijeme ukrcavanja i izlaz su naznačeni na Vašem kuponu za ulazak u avion.
.
BIZNIS SALON
U zavisnosti od avio kompanije, BUSINESS i FREQUENT FLIER putnici, pa i njihovi gosti koji putuju istim letom, mogu koristiti i usluge biznis salona. BUSINESS salon se nalazi u sali za odlaske i dostupan je za korišćenje dva sata prije planiranog vremena polijetanja leta.

BUSINESS salon, kapaciteta za 20 putnika, Vam nudi posluženje pićem i zakuskom, pristup internetu, kablovskoj televiziji, domaćoj i stranoj štampi.
Za detaljne informacije u vezi sa pravima korišćenja biznis salona kontaktirajte vašu avio kompaniju.

TRANZITNI PUTNICI
Putnicima koji po slijetanju na aerodrom "Podgorica" svoj put nastavljaju drugim letom, nudimo i mogućnost prijavljivanja na let bez napuštanja carinske zone aerodroma. Ovo je posebno bitno za putnike koji nisu prijavljeni za sve letove do krajnjeg odredišta kao i za putnike koji nemaju pravo ulaska na teritoriju  Crne Gore.

Na šalteru za putnike u tranzitu, u sali za dolaske, možete završiti proces prijavljivanja na sledeći let. Dužni ste da  prtljag, kojeg ste predali na nekom od prethodnih aerodroma, uz dostavljanje odsječka prtljažnog privjeska prijavite kako bi bio automatski utovaren na Vaš let.

PRIJAVA NA LET PUTEM INTERNETA
Aerodrom Podgorica nudi mogućnost prijavljivanja na let putem interneta najranije 24h prije planiranog vremena polaska leta. Molimo Vas da ispoštujete bezbjednosne mjere za ručni (hiperlink List of prohibited articles) i predati prtljag (hiperlink LISTA ZABRANJENIH PREDMETA PREDATI PRTLJAG) i kompanijska ograničenja dozvoljene količine prtljaga kako biste što brže i lakše prošli aerodromske kontrole. Prtljag možete predati na šalteru za registraciju najkasnije 30 minuta prije planiranog vremena polaska leta.
Prijavljivanje na let možete izvršiti putem sledećeg linka:

KUĆNI LJUBIMCI I ŽIVOTINJE NA LETU
Kućni ljubimci i životinje mogu biti primljeni na let samo ukoliko se ispune posebni uslovi. Mačke manje pse i pojedine sitne životinje možete ponijeti sa sobom kao ručni prtljag pod uslovom da zajedno sa kavezom ne prelaze 8 kg. Veće životinje se primaju na let kao predati prtljag uz poseban tretman (link ka podmeniju posebni prtljag) prilikom rukovanja i utovara. Za detaljne informacije o uslovima i ograničenjima možete kontaktirati vašu avio kompaniju.

DJECA KOJA PUTUJU BEZ PRATNJE
Roditelji/staratelji koji šalju dijete od 5 do 12 godina starosti na put bez pratnje u obavezi su:
- 1. da obezbijede sva potrebna prevozna dokumenta za dijete — pasoš, vizu, avionsku kartu, ovjerenu saglasnost za putovanje;
- 2. da popune i potpišu poseban obrazac u vezi uslova za prevoz nepraćenog djeteta;
- 3. da obavezno obezbijede podatke o osobi (ime, adresa, telefon) koja sačekuje dijete, kao i da obezbijede da ta osoba bude na aerodromu u vrijeme predviđeno za dolazak aviona;
- 5. da ostanu na aerodromu sve do polijetanja aviona, u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta i
- 6. da se postaraju da u dječijem prtljagu nema robe koja podliježe carini, kao ni predmeta koji nijesu za dječiju upotrebu.

 

 

RUČNI PRTLJAG
Ručni prtljag mora biti odložen u prtljažne odjeljke ili ispod sjedišta putničke kabine vazduhoplova, što dovodi do ograničenja u dimenzijama, težini i količini ručnog prtljaga. Opšte pravilo je da kompanije dozvoljavaju samo jedan ručni prtljag dimenzija 56cm x 45cm x 25cm (prema IATA standardu), težine do 8kg. Međutim, ova ograničenja mogu varirati u zavisnosti od avio kompanije, klase prevoza, rute, tarife itd. Molimo da Vaš ručni prtljag bude u skladu sa navedenim pravilima. Za sve detalje možete kontaktirati Vašu putničku agenciju ili avio kompaniju.

Ručni prtljag mora biti prijavljen na šalteru za registraciju putnika i prtljaga. Detaljnu listu zabranjenih predmeta i opasnih materija pogledajte ovdje  , mjere bezbjednosti za tečnosti u ručnom prtljagu možete pogledati ovdje

 
  

Molimo da upakujete Vaš ručni prtljag u skladu sa ovim propisanim mjerama, prije dolaska na aerodrom. U suprotnom po dolasku na bezbjedonosnu kontrolu Vam neće biti dozvoljeno da zabranjene i nepropisno upakovane predmete, materije i tečnosti unesete u putničku kabinu.   
Zbog Vaše udobnosti i sigurnosti, avio kompanija može zahtijevati da ručni prtljag stavite na kolica prilikom ukrcavanja, kako bi bio odložen zajedno sa predatim prtljagom. Vaš ručni prtljag možete uzeti odmah po iskrcavanju iz aviona na aerodromu opredjeljenja.

Ova procedura se najčešće upotrebljava za:
- dječija kolica, korpe ili stolice;
- invalidska kolica i pomagala i
- sav ostali ručni prtljag kad su u pitanju manji avioni sa nedostatkom prostora u putničkoj kabini.

Odgovornost putnika je da ručni prtljag i ostalu svojinu nikad ne ostavlja bez nadzora.


PREDATI PRTLJAG
Avio karta, pored toga što obuhvata prevoz putnika može obuhvatati i prevoz određene količine predatog prtljaga. Dozvoljena količina predatog prtljaga, kojeg putnik može registrovati bez doplate, zavisi od avio kompanije. U zavisnosti od klase prevoza, rute, tarife itd. avio kompanija može definisati besplatnu dozvoljenu količinu predatog prtljaga koristeći:

- pravilo težine (weight concept) - putnička karta određuje količinu prtljaga u kilogramima, bez obzira na broj komada. Na primjer putnik u ekonomskoj klasi prevoza može predati 20kg, dok putnik koji putuje biznis klasom ima pravo i na 30kg prtljaga.

- pravilo komada (piece concept) - putnička karta određuje broj komada  prtljaga, uz neka dodatna ograničenja. Na primjer putik u ekonomskoj klasi prevoza može predati jedan komad prtljaga do 23kg, čije ukupne dimenzije (dužina+širina+visina) ne prelaze 158cm.

Jedan predati putnički prtljag može imati maksimalnu težinu od 32kg. Ukoliko Vaš predati prtljag nije u okviru ograničenja (težina, broj komada, dimenzije), avio kompanija ima pravo na naplatu viška prtljaga. Molimo Vas da se prilikom kupovine karte informišete o navedenim pravilima i da pripremite  Vaš prtljag u skladu sa ovim i bezbjednosnim (LISTA ZABRANJENIH PREDMETA PREDATI PRTLJAG) ograničenjima prije dolaska na aerodrom. Za sve detalje možete kontaktirati Vašu putničku agenciju ili avio kompaniju.

Prilikom prijave na let, za svaki predati putnički prtljag dobićete prtljažni odsječak koji ste dužni da čuvate do kraja Vašeg putovanja. Prtljažni odsječak sadrži bar-kod i iste podatke kao i pripadajuća oznaka na prtljagu i služi za potrebe identifikacije Vašeg prtljaga prilikom preuzimanja na krajnjem odredištu. Neposjedovanje prtljažnog odsječka u slučaju neregularnosti sa prtljagom, kašnjenja ili neprispjeća prtljaga znatno smanjuje vjerovatnoću uspješnosti potrage za zagubljenim prtljagom.

Korisni savjeti:
- stavite oznaku sa jasno ispisanim imenom i adresom na prtljag (oznake dostupne na šalteru za prijavu na let),
- vrijedne stvari, elektronske uređaje, važna dokumenta i lijekove nosite isključivo u ručnom prtljagu,
- uklonite sve oznake i naljepnice od ranijih putovanja (iste mogu prouzrokovati greške prilikom automatskog očitavanja),
- osigurajte  prtljag sa postojećim bravama ili katancima, a po potrebi koristite i trake za stezanje prtljaga i
- vrijedne kofere umotajte u celofan kako biste ih zaštitili od habanja.

POSEBNI PRTLJAG
Na šalteru za registraciju prtljaga možete prijaviti i prtljag koji zbog svojih dimenzija, oblika i drugih karakteristika zahtijeva dodatnu pažnju prilikom rukovanja i transporta. Vangabaritni prtljag, životinje, invalidska kolica i pomagala, muzički instrumenti, bicikla, oprema za skijanje, ronjenje, golf itd. mogu biti podložni dodatnim ograničenjima. Za više detalja možete kontaktirati Vašu putničku agenciju ili avio kompaniju.

Usled posebnih bezbijednosnih procedura, u obavezi ste da prilikom prijave na let prijavite oružije i municiju u predatom prtljagu.

Vangabaritni prtljag, kavezi sa životinjama i ostali prtljag koji zbog svojih karakteristika ne mogu biti  prenošeni  trakom za prtljag se tretiraju na poseban način. Po završavanju prijave na let i kačenja prtljažnih oznaka, potrebno je da takav prtljag odnesete do odjeljka za vangabaritni prtljag, koji se nalazi u produžetku šaltera za registraciju. Dužni ste da sačekate dolazak našeg službenika koji će preuzeti Vaš prtljag i preduzeti sve mjere za odgovarajući transport do aviona. Prtljag ne smijete ostavljati bez nadzora do dolaska našeg službenika, jer će u suprotnom takav prtljag biti tretiran kao sumnjiv i biti podvrgnut posebnim bezbjedonosnim mjerama. Za slučaj gubitka tako napuštenog prtljaga aerodrom Podgorica ne može snositi odgovornost.
Životinje moraju biti u odgovarajućem kavezu kako bi bile primljene na let kao predati prtljag. Po završetku prijave na let i stavljanju oznake za prtljag, kavez sa životinjom ne morate odmah da predate na odjeljku za vangabaritni prtljag. Međutim dužni ste to da uradite najkasnije 40 minuta prije planiranog vremena polaska leta (po već opisanoj proceduri).

IZGUBLJENO - NAĐENO
U slučaju neprispeća i oštećenja prtljaga ili gubitka ličnih stvari u toku leta, možete se javiti na šalteru "Lost&Found" (Izgubljeno-nađeno) u dolaznom gejtu. Molimo Vas da pripremite odsječke od neprispjelog prtljaga i avionsku kartu koja sadrži podatke o ruti.

Kako bi potraga dala što brže i efikasnije rezultate, potrebno je da znate i osnovne karakteristike prtljaga, kao što su:  tip, proizvođač i boja. Služba "Lost&Found" će obraditi sve prikupljene podatke, izdati Vam kopiju zapisnika o neprispjeću prtljaga i započeti traganje putem sistema WorldTracer. U zavisnosti od avio kompanije možete odabrati i način obavještavanja o  preuzimanju prtljaga (tel. poziv ili SMS).

Služba "Lost&Found" pruža i usluge asistencije prilikom pravljenja zapisnika i upoznavanja putnika sa pravilima avio kompanija  u slučaju prispijeća oštećenog ili orobljenog prtljaga.

Da biste preuzeli prtljag morate doći lično u prostorije Službe "Lost&Found" (u slučaju da Vaš prevoznik ne obezbjeđuje dostavu prtljaga), priložiti pasoš (ili ličnu kartu - samo za državljane Srbije) i platiti naknade ukoliko to predviđaju carinski propisi. Prispjeli prtljag može preuzeti i član porodice ako uz gore navedena dokumenta putnika, priloži i svoja lična dokumenta i ključ ukoliko je prtljag zaključan.

Kontakti:  +382 (0)20 444 246 - lostfound.tgd@apm.co.me

Radno vrijeme se poklapa sa vremenom otvorenosti aerodroma.

Dodatne informacije:
Za više informacija o naknadama i carinskom režimu posjetite internet stranicu Uprave Carina http://www.upravacarina.gov.me/uprava . (Uprava Carina da se hiperlinkuje sa adresom sajta)

Ukoliko Vaša avio kompanija obezbjeđuje dostavu prtljaga, Vaš prtljag može biti dostavljen na privremenu ili stalnu adresu na teritoriji Crne Gore uz regulisanje carinskih formalnosti u Vaše ime.
Vrijedne stvari nađene na aerodromu se čuvaju do preuzimanja od strane vlasnika ili ovlaštenog državnog organa.

ROBNA SLUŽBA
Robna služba aerodroma Podgorica pruža usluge prihvata i otprema robnih pošiljki pravnih i fizičkih lica u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. Vrši se prihvat isključivo pošiljki spreminh za prevoz (Ready for Carriage) koje moraju ispunjavati sledeće uslove (hiperlink ka Da li je vaša pošiljka spremna za prevoz).

Skladištenje i manipulacija robe se obavlja u robno-carinskom skladištu površine 305 m2, koje se nalazi pod carinskim nadzorom.  Skladište aerodroma Podgorica je opremljeno i komorom za smještaj kvarljivih roba (PER) temperaturnog režima 2-8°C, zapremine 11m³ i dimenzija otvora 195 cm x 95cm.

Radno vrijeme se poklapa sa vremenom otvorenosti aerodroma.

Kontakt tel/fax: +382 (0)20 444 246  - cargotgd@apm.co.me

SITA: TGDFFXH

Aerodrom
PODGORICA
12°
odlasciDolasci
Broj leta
Grad
Plan.
Promj.
JU172
Kompanija: AIR SERBIA
Broj Leta: JU172
Dolazak iz: Belgrade
Planiran: 14:30 Novo vrijeme: 14:46
Status: Sletio
Belgrade
14:30
14:46
YM161
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM161
Dolazak iz: Frankfurt
Planiran: 15:45
Status: Na vrijeme
Frankfurt
15:45
-
LO585
Kompanija: LOT POLISH AIRLINES
Broj Leta: LO585
Dolazak iz: Warsaw
Planiran: 15:45 Novo vrijeme: 15:36
Status: Sletio
Warsaw
15:45
15:36
YM151
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM151
Dolazak iz: Zurich
Planiran: 16:55 Novo vrijeme: 16:45
Status: Očekivano
Zurich
16:55
16:45
W64902
Kompanija: WIZZ AIR
Broj Leta: W64902
Dolazak iz: Milan
Planiran: 17:55
Status: -
Milan
17:55
-
TK1087
Kompanija: TURKISH AIRLINES
Broj Leta: TK1087
Dolazak iz: Istanbul
Planiran: 19:40
Status: -
Istanbul
19:40
-
YM103
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM103
Dolazak iz: Belgrade
Planiran: 20:10
Status: -
Belgrade
20:10
-
odlasciOdlasci
Broj leta
Grad
Plan.
Promj.
JU173
Kompanija: AIR SERBIA
Broj Leta: JU173
Destinacija: Belgrade
Planiran: 15:15 Novo vrijeme: 15:42
Status: Odletio
Belgrade
15:15
15:42
LO586
Kompanija: LOT POLISH AIRLINES
Broj Leta: LO586
Destinacija: Warsaw
Planiran: 16:35
Status: Čekiranje
Warsaw
16:35
-
YM180
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM180
Destinacija: Ljubljana
Planiran: 17:30
Status: Čekiranje
Ljubljana
17:30
-
YM102
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM102
Destinacija: Belgrade
Planiran: 18:00
Status: -
Belgrade
18:00
-
W64901
Kompanija: WIZZ AIR
Broj Leta: W64901
Destinacija: Milan
Planiran: 18:25
Status: -
Milan
18:25
-
TK1088
Kompanija: TURKISH AIRLINES
Broj Leta: TK1088
Destinacija: Istanbul
Planiran: 20:35
Status: -
Istanbul
20:35
-
JU175
Kompanija: AIR SERBIA
Broj Leta: JU175
Destinacija: Belgrade
Planiran: 22:00
Status: -
Belgrade
22:00
-
Aerodrom
TIVAT
15°
odlasciDolasci
Broj leta
Grad
Plan.
Promj.
YM201
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM201
Dolazak iz: Belgrade
Planiran: 07:50 Novo vrijeme: 07:42
Status: Sletio
Belgrade
07:50
07:42
SU2050
Kompanija: AEROFLOT
Broj Leta: SU2050
Dolazak iz: Moscow
Planiran: 11:20 Novo vrijeme: 10:50
Status: Sletio
Moscow
11:20
10:50
JU180
Kompanija: AIR SERBIA
Broj Leta: JU180
Dolazak iz: Belgrade
Planiran: 12:05
Status: Preusmjeren
Belgrade
12:05
-
DP829
Kompanija: POBEDA AIRLINES
Broj Leta: DP829
Dolazak iz: Moscow
Planiran: 12:40 Novo vrijeme: 12:10
Status: Sletio
Moscow
12:40
12:10
YM611
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM611
Dolazak iz: Moscow
Planiran: 15:30 Novo vrijeme: 15:25
Status: Sletio
Moscow
15:30
15:25
odlasciOdlasci
Broj leta
Grad
Plan.
Promj.
YM610
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM610
Destinacija: Moscow
Planiran: 08:30
Status: Odletio
Moscow
08:30
-
SU2051
Kompanija: AEROFLOT
Broj Leta: SU2051
Destinacija: Moscow
Planiran: 12:20 Novo vrijeme: 12:15
Status: Odletio
Moscow
12:20
12:15
JU181
Kompanija: AIR SERBIA
Broj Leta: JU181
Destinacija: Belgrade
Planiran: 12:35
Status: Preusmjeren
Belgrade
12:35
-
DP830
Kompanija: POBEDA AIRLINES
Broj Leta: DP830
Destinacija: Moscow
Planiran: 13:30 Novo vrijeme: 13:15
Status: Odletio
Moscow
13:30
13:15
YM200
Kompanija: MONTENEGRO AIRLINES
Broj Leta: YM200
Destinacija: Belgrade
Planiran: 16:10
Status: Ukrcavanje
Belgrade
16:10
-
Novosti

Prvi let Barselona-Podgorica
Sletio prvi "LAUDA" iz Štutgarta
Startuje linija Podgorica - Bologna
Lufthansa grupa u posjeti Podgorici
Otvoren terminal 2 Aerodroma Tivat
Lufthansa Frankfurt/Minhen- Tivat
Preko 2 miliona opsluženih putnika