Opšti podaci
        Red Letenja
        WEB Check-in
        Putnički Terminal
        Aerodromska Sredstva
        Cargo
        Marketing
        Kontakt
 
 2014-03-26
LJETNJI RED LETENJA

2013-10-15
ZIMSKI RED LETENJA

2013-06-19
Uvedeni čarter letovi za Baku

2013-05-30
Alitalia otvara liniju Podgorica - Rim

2013-05-09
Upozorenje
                                  INFORMACIJE:
                                 +382 20 444 244
                                           info@apm.co.me


1.

Koordinate ARP-a i položaj na AD42° 21' 33".82N 019° 15' 06".76E 184° GEO / 1250 M od THR 18.184° GEO / 1250 M od THR 18

2.

Smjer i rastojanje od grada


190° GEO, 8KM od željezničke stanice Podgorica

3.

ELEV / Referentna temperatura


 36 M / 31°C (JUL)

4.

AD preduzeće, adresa

 

 
TEL  

FAX  JP Aerodromi Crne Gore 
Aerodrom Podgorica

81 000  Podgorica, PP 202
Crna Gora - Montenegro

+382 20 444 233+382 20 444 231  5.

Odobrene vrste saobraćaja

IFR / VFRR E A L   T I M E   M E T E O


  

COPYRIGHT JP Aerodromi Crne Gore 2008