O nama
           Menadzment
           Poslovne informacije
        Red Letenja
        WEB Check-in
        Novosti
        Avio kompanije
        Istorijat
        O Crnoj Gori
        Tenderi
        Foto galerija
        Kontakt
 2014-03-26
LJETNJI RED LETENJA

2013-10-15
ZIMSKI RED LETENJA

2013-06-19
Uvedeni čarter letovi za Baku

2013-05-30
Alitalia otvara liniju Podgorica - Rim

2013-05-09
UpozorenjeFinansijski izvjestaju za 2010. godinu 

Preuzeti fail ovdje
 Saobraćaj u 2009. godini

 
               
AVIONI
              
aerodrom

INDEX    
  JAN - DEC 08.   JAN - DEC 09.       
PODGORICA 5689.5   5543.5   96    
TIVAT 4630   4226   91    
APM 10319.5   9769.5   94    
               
 

 
               
               
PUTNICI              
Aerodrom
TOTAL 08
TOTAL 09 INDEX
  Jan- Dec 08.   Jan - Dec 09.    
  ARR DEP   ARR DEP    
PODGORICA 270304 538477 538477 225797 224707 450504 84
TIVAT 281491 289145 570636 263055 269101 532156 93
APM 551795 5557318 1109113 488852 493808 982660 89
               
 

Finansijski rezulatit za 2009.godinu


Poslovni prihod 15,641,735.00 €
Poslovni rashod( sa amortizacijom u iznosu 1.981.518€ i datom subvencijom) 13,492,771.00 €
Profit od poslovnih aktivnosti 2,148,964.00 €
Finansijski prihod/trošak (kamate) -148,390.00 €
Porez na dobit 117,029.00 €
Profit poslije oporezivanja 1,883,545.00 €


Subvencionisanje Montenegro Airlinesa za
nove rute po Zaključcima Vlade CG
200,678.00 €
Novonabavljena osnovna sredstva u 2009 (sa PDV-om) 5,928,218.48 €
Izdvojeno za investicije u 2009.god (sa PDV-om) 0.00 €
Ukupna ulaganja (sa PDV-om) 5,928,218.48 €
Vrijednost nezavršenih investicija koje treba isfinansirati u 2010. godini (sa PDV-om) 0.00 €
Anuiteti plaćeni EBRD-u 2009. godini 1,186,476.90 €
Kamate plaćeni EIB-u 2009. godini 474,219.14 €
Ukupno otplata kredita i kamata u 2009. godini 1,660,696.04 €
 
 Saobraćaj u 2008. godini
 
               
AVIONI
              
aerodrom

INDEX    
  JAN - DEC 07.   JAN - DEC 08.       
PODGORICA 4917.5   5689.5   116    
TIVAT 4079   4630   113    
APM 8996.5   10319.5   115    
               
 
Aerodromi Podgorica i Tivat opslužili su 10.319,5 aviona tokom 2008. godine, i zabilježili su rast od 15% vise opsluženih aviona nego u 2007. godini.
 
               
               
PUTNICI              
Aerodrom
TOTAL 07
TOTAL 08 INDEX
  Jan- Dec 07.   Jan - Dec 08.    
  ARR DEP   ARR DEP    
PODGORICA 229,596 230,424 460,020 270304 268173 538477 117
TIVAT 283,828 290,183 574,011 281491 289145 570636 99
APM 513,424 520,607 1,034,031 551795 557318 1109113 107
               
 
Podgorica and Tivat Airports handled 1.109.113 passengers in 2008. Passenger numbers rose for 7% compared to the year of 2007.


Finansiski rezultati za 2008. gorinu

 Poslovni prihod
 18.105.560 €
 Poslovni rashod (sa amort. 1901.861€ i datom subvencijom) 13.472.308 €
 Profit od poslovnih aktivnosti
4.633.252 €
 Finansiski prihod/trošak (kamate) -408.641 €
 Porez na dobit
 -243.080 €
 Profit poslije oporezivanja
3.981.531 €
   
 Subvencioniranje novih ruta po Zaključcima Vlade CG  1.100.229 €
 Novonabavljena osnovna sredstva u 2008. god [sa PDV-om]  1.515.583 €
 Izdvojeno za investicije u 2008. god [sa PDV-om]  1.846.791 €
 Ukupna ulaganja [sa PDV-om]  3.362.374 €
 Vrijednost nezavršenih investicija koje treba isfinansirati u 2009. god [sa PDV-om]  6.257.502 €
 Anuiteti plaćeni EBRD u 2008. godini  1.390.479,57 €
 Kamata plaćena EIB u 2008. godini  448.870,00 €
 Ukupno anuitet i kamate u 2008. god 1.839.349,57 €COPYRIGHT JP Aerodromi Crne Gore 2008