Opšti podaci
        Red Letenja
        WEB Check-in
        Putnički Terminal
        Aerodromska Sredstva
        Cargo
        Marketing
        Kontakt
 
 2014-03-26
LJETNJI RED LETENJA

2013-10-15
ZIMSKI RED LETENJA

2013-06-19
Uvedeni čarter letovi za Baku

2013-05-30
Alitalia otvara liniju Podgorica - Rim

2013-05-09
Upozorenje


I NFORMACIJE                                     

+382 32 671 337                                      
+382 32 670 930                                      
info.tivat@apm.co.me
                                    


KARAKTERISTIKE AERODROMA TIVAT

   PARKING PLATFORMA                                           POLETNO-SLETNA STAZA

1.

Koordinate ARP-a i položaj na AD

42° 24' 16".79N 018° 43' 23"E  139°  GEO / 1250 m od THR 14, 139°  GEO / 1250 m odTHR 14

2.

Smjer i rastojanje od grada


145° GEO, 4 KM od centra Tivta

3.

ELEV / Referentna temperatura

 6 M / 29°C (JUL)

4.


AD preduzeće, adresa

 
 

TEL   

FAX   

SITA   

E-mail  
 
JP Aerodromi Crne Gore
Aerodrom Tivat
85 320, P.F. 24
Crna Gora - Montenegro

+382 32 670 960   


operativni centar
+382 32 670 975
+382 32 670 950


 
TIVAPXH


 
dispatch.tivat@apm.co.me

 

5.

Odobrene vrste
saobraćaja

IFR / VFR

                                     

 
R E A L   T I M E   M E T E O


  

COPYRIGHT JP Aerodromi Crne Gore 2008